Tjänster

FrameMaker, InDesign, AutoCAD, Microsoft Word, PDF

Originaltexten är ofta ett formaterat dokument med bilder, gjort i Word eller andra program. Med översättningsverktyget SDL Trados Studio konverterar jag texten så att den enkelt kan hanteras och översättas. Efter översättningen läggs texten tillbaka i originalet, och efter slutjustering i ursprungsprogrammet är dokumentet klart för användning.

Översättningsverktyget SDL TRADOS Studio

Mina översättningar gör jag med hjälp av översättningsminne, vilket innebär att allt jag översätter lagras i ett översättningsminne och kan återanvändas. Minnestekniken är mycket kostnadseffektiv och tidsbesparande vid översättning av teknisk dokumentation, som ofta förekommer i snarlika versioner för olika produktvarianter.

Andra språkkombinationer och tjänster

Om så önskas kan jag ta hand om era översättningar även i andra språkkombinationer än de jag gör själv. Jag har ett etablerat nätverk med ett 20-tal kollegor för att snabbt ta fram översättningar även i alla andra kombinationer av språken finska, svenska engelska och tyska. Jag kan också vid behov ordna auktoriserade översättningar av dokument.