CV

Översättare Reino Havbrandt

Teknisk dokumentation från finska, engelska och tyska till svenska.
Mekanikingenjör och programmerare.
Frilansöversättare sedan 1991.

ArbetslivReinoHavCV

1975-1980: Konstruktör och produktutvecklare på Förenade Fabriksverken (FFV). Produktutveckling, mekaniska komponenter.
1980-1982: Utvecklingsingenjör på ABB Robotics AB. Konstruktions- och ritarbete på mekaniska och elektriska komponenter.
1982: Utvecklingsingenjör på ASEA Tooling AB. Konstruktion av formverktyg för plastprodukter.
1982: Lärarvikariat på tekniskt gymnasium Zimmermanska skolan, teknologi och reglerteknik.
1982-1990: Egen konsultfirma Ingenjörsbyrån ERKON AB. Programmering, mekanisk konstruktion och utveckling av specialmaskiner.
Sedan 1991: Frilansöversättare, tekniska handböcker från engelska, tyska och finska till svenska.

Utbildning

1970 Naturvetenskapligt gymnasium, Rinmanskolan, Eskilstuna
1975 Tekniskt gymnasium, maskinteknisk linje, Rinmanskolan, Eskilstuna
1984 Teknisk ADB, 1 år, 40 poäng, Zimmermanska skolan, Västerås